Kategóriák

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AUREN, s.r.o

(a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek" vagy "ÁSZF")

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az "Eshop" jelen Általános Szerződési Feltételekben az Eladó Weboldalon keresztül üzemeltetett webáruházát jelenti.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben a "Vásárló" a Fogyasztókra és a Vállalkozókra vonatkozó közös kifejezést jelenti.

A "Ptk." a jelen ÁSZF-ben az 1. sz. módosított 89/2012.-re vonatkozik.

"Vállalkozó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Ptk. 420. §-ának megfelelően az Eladó internetes áruházának azon vásárlója, aki önállóan, saját számlára és felelősségre kereskedelmi vagy ahhoz hasonló módon kereső tevékenységet folytat. következetesen haszonszerzés céljából, valamint az Eladó internetes áruházának vásárlója, aki az Eladóval kapcsolatos szerződéseket köt. saját vállalkozás, termelő vagy hasonló tevékenység vagy szakma önálló gyakorlása során, vagy aki a vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el a Kbt. 420. § bek. 1. §-a szerint.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben az "Eladó" az AUREN, s.r.o. céget jelenti, azonosító: 31409571, székhely: Sládkovičova 18, 934 05, Levice, Szlovákia, az Art. 420. §-a, illetve a körülményektől függően más jogi személy, amellyel az Eladó vagyoni kapcsolatban áll.

A "Szerződő felek" jelen ÁSZF-ben egyrészt az Eladót, másrészt a Vevőt jelentik.

Fogyasztónak" minősül a jelen Általános Szerződési Feltételekben minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége körén kívül vagy hivatása önálló ellátásának körén kívül szerződést köt vagy más módon eljár az Eladóval, és egyben az Eladó Online áruházának Ügyfele is. Kétség esetén a "Fogyasztó" fogalom értelmezésekor e fogalom Ptk. 419. §-a szerinti értelmezése az irányadó értelemszerűen.

"Adminisztrátor" alatt a jelen Általános Szerződési Feltételek XI. pontja szerint az Eladót értjük.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben a "webhely" a www.auren.hu weboldalt jelenti

II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

Általános ellátás

1. Jelen Üzleti Feltételek (a továbbiakban: "Üzleti feltételek") a www.auren.hu e-shopon keresztül történő áruvásárlásra vonatkoznak. Az ilyen értelemben vett áruk megvásárlását természetes és jogi személyek (a továbbiakban: vásárló) korlátozás nélkül bonyolíthatják le, feltéve, hogy a vásárló beleegyezik abba, hogy az ilyen adásvételi szerződésekre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Panaszkezelési eljárás, a www.auren.hu oldalon felsorolt ​​egyéb feltételek és a vonatkozó jogszabályok szerint.

2. Az eladó a jelen Általános Szerződési Feltételekben az AUREN s.r.o. Sládkovičova 18,93401 Levice, a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékébe bejegyzett ügyiratszám. 2937 / N, e-mail: obchod@auren.hu, telefonos elérhetőség: +421908708366 (a továbbiakban "eladó" vagy "AUREN" vagy "AUREN cég").

3. Felügyeleti szerv: Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (SOI) Nyitrai régió SOI Felügyelősége, Stanična 1567/9, 94901 Nyitra, Tel. szám: 037 772 00 01

III. ÉRTESÍTÉS A VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

A Vevő az áru megrendelésének elektronikus úton és/vagy az Eladó Weboldalán történő leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, azokkal egyetért, és lehetősége volt arra, hogy azokat alaposan megismerje. a rendelés leadása előtt.

IV. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. Felhasználói fiók. A Vevő Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók).

2. Vevő a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát és áruvásárlást bármely részére engedélyezni

5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve a jelen általános szerződési feltételeket is).

6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

7. Az e-shop webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó ezen árukra vonatkozóan nem köteles adásvételi szerződést kötni. A szerződéses jogviszony az Eladó és a Vevő között a Vevő megrendelésének beérkezését (elfogadását) visszaigazoló e-mail kézbesítésének pillanatában jön létre, amelyet az Eladó e-mailben küldött el a Vevő részére, meghatározott e-mail címére. Az Eladó és a Vevő ezúton kifejezetten kizárja az 1. pont alkalmazását. 1732. § par. 2. §-a alapján szerződéses jogviszonyukról.

8. Az e-shopon belül a vásárló a szerződés megkötéséhez vezető egyedi technikai lépéseket először a kívánt teljesítmény (áru) kosárba helyezésével teszi meg. A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a Vásárló által a megrendelésben megadott adatait, míg a Vásárlónak lehetősége van a megrendelés feladása előtt az adatbevitel során elkövetett hibák észlelésére és kijavítására. A vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni az áru megrendelésekor. Ennek figyelembevételével az Eladó által a megrendelésben megadott adatok helyesnek minősülnek.

9. Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja annak átvételét a Vevő részére a Vevő megrendelésében megadott e-mail címére küldött e-mailben. A Vevő és az Eladó között létrejött szerződés az Eladó elektronikus archívumában kerül tárolásra.

10. Az így létrejött szerződést csak a felek egyetértésével vagy törvényes indok alapján lehet módosítani vagy felmondani.

11. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő által leadott rendelés formájában az Eladó áruit vagy annak egy részét ne fogadja el, különösen abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt árut már nem gyártják vagy szállítják, az nem elérhető, vagy az az érintett áru szállítója jelentősen megváltozott. Erről az Eladó a Vásárlót a megrendelésében megadott e-mail címére küldött tájékoztató e-mailben értesíti. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelt áru vételárának egy részét vagy egészét a szerződés megkötése előtt kiegyenlítette, az összeg visszautalásra kerül arra a bankszámlára, amelyről a vételár kifizetése történt, amennyiben az Eladó a megrendelését nem fogadja el.

12. Az Eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) a Vevőnek küldött visszaigazoló e-mailt megelőzően mindig jogosult a Vevőtől további visszaigazolást kérni a megrendeléséről (pl. írásban e-mailben vagy telefonon).

13. A Vevő ezúton hozzájárul az adásvételi szerződés megkötésekor távolról történő kommunikációs eszközök használatához. A Vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt terhelik.

14. Az eladó fenntartja a tulajdonjogot a megrendelt árukra a Ptk. 2132. §-át, melynek következtében a Vevő az áru tulajdonosává nem válik az adásvételi szerződés szerinti vételár teljes kifizetéséig. Az áru sérülésének kockázata azonban az áru átvételével a Vevőre száll át.

15. Ha az áruval együtt a Vevő részére részesedést, bónuszt vagy ajándékot térítésmentesen adnak át, úgy a vonatkozó ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feloldó feltétellel jön létre, hogy amennyiben a Vevő az árura vonatkozó adásvételi szerződéstől eláll. amellyel kapcsolatban a Vevő ajándékot vagy ingyenes bónuszt kapott, a vonatkozó adományozási szerződés hatályát veszti, és a Vevő köteles az ingyenesen átadott ajándékot vagy egyéb bónuszt az adásvételi szerződésben szereplő áruval együtt az Eladónak visszaküldeni.

16. A vevő a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § 2. bekezdése szerint vállalja.

V. TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI MÓDOK

1. A Weboldalon feltüntetett áruk árai szerződésesek és az adott megrendelés Vevő általi leadásakor érvényesek. A Weboldalon található riportokban és ajánlatokban az árak ÁFA nélkül és ÁFÁ-val vannak feltüntetve, míg az árak minden egyéb adót és illetéket is tartalmaznak, kivéve a szállítási költséget és a választott fizetési módra vonatkozó díjakat, amelyek összege lejjebb kerül feltüntetésre. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg azok megjelennek az e-shop webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy az árukat egyedileg egyeztetett árakon értékesítse.

2. A vételárhoz hozzáadódik a törvényben meghatározott összegű ÁFA. A postai úton vagy kiszállítással feladott áruk az érvényes árlista szerint kerülnek felszámításra. Nehéz és terjedelmes küldemények esetén az árat a fuvarozó érvényes árlistája alapján határozzuk meg, és azt a Vevő egyezteti és hagyja jóvá. Szabványos küldemények esetén a postai küldemény ára 2940, - FT ára vonatkozik. ÁFA és a szállítási szolgáltatásért a szállítás ára 2940,- Ft ÁFA-val. A szolgáltatás szállításának ára alacsonyabb lehet. A berendezések és gépek szállításának ára külön-külön méret és tömeg szerint kerül meghatározásra.

3. Az áru adásvételi szerződés szerinti árát és a szállítást a Vevő a megrendelésében feltüntetett választása szerint az Eladónak az alábbi módon fizetheti meg:

4. Előre utalással történő fizetés esetén az Eladó a Vevő részére előlegszámlát állít ki, mely alapján Vevő a megállapított árat teljes egészében megfizeti. Ha az árut postán vagy szállítási szolgáltatással küldik, utánvét nem kerül felszámolásra.

5. Közvetlenül az Eladó üzletében készpénzben, készpénzes fizetés esetén a Vevő pénztárbizonylatot kap.

6. Utánvét esetén a vételár a megrendelt áru átvételekor esedékes.

7. Ha az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy általános érvényű jogszabályok ezt előírják, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevő részére. Az eladó általános forgalmi adó fizetője. Az adóbizonylatot - számlát az eladó az áru árának megfizetését követően állítja ki a Vevő részére, és a leszállított áruval együtt küldi meg.

8. Az eladó által a vevőnek adott áruk árából származó kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

VI. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

1. A megrendelt áruk kiszállítása a lehető legrövidebb időn belül megtörténik, annak rendelkezésre állásától és üzemképességétől függően. Az átvétel helyének meghatározása a Vevő rendelése alapján történik. A rendeltetési címre történő szállítást az Eladó az Eladó választása szerinti módok egyikén biztosítja.

2. A megrendelt árut tartalmazó küldemény tartalmazza az eredeti adóbizonylatot, az áru használati utasítását és a jótállási jegyet (ha van).

3. A megrendelt árut a Vevő a megrendelésében tett választása szerint futárszolgálattal szállíttathattja ki.

4. Az Eladó és a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaktól eltérő szállítási módot is megszervezhet, ebben az esetben a Vevő viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és minden többletköltséget.

5. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okokból az árut ismételten, vagy a megrendelésében megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó szükséges költségeket, ill. . más szállítási módhoz kapcsolódó szükséges költségeket.

6. A Vevő az árunak a fuvarozótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldemény jogosulatlan felnyitására utaló csomagolás megsértése esetén a Vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.

VII. A FOGYASZTÓ A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSÁNAK JOGAI

1. Vevő - A fogyasztót a 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a joga. 1. §-a alapján tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől. A Vevő tudomásul veszi, hogy ez a jog nem illeti meg kifejezetten azokat a személyeket, akik nem Fogyasztók, így különösen a Vállalkozókat.

2. Vevő - A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül (az áru átvételét követő harmadik személy (a fuvarozótól eltérő) esetén) több fajta áru vagy több alkatrész szállítása esetén az utolsó áruszállítás átvételétől számított 14 napon belül elállási joggal rendelkezik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint nem állhat el többek között az olyan termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vevő kívánsága szerint módosítottak, romlandó áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett árura, a fogyasztó által a csomagolásból kivett, zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, valamint higiéniai okokból nem küldhető vissza, és hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből eredően, ha felbontotta az eredeti csomagolását.

4. Fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében köteles az Eladót egyoldalú jogi lépéssel (például postai szolgáltatón keresztül küldött levélben, faxon vagy e-mailben) tájékoztatni a szerződéstől való elállásáról. ). A Fogyasztó a mellékelt Eladó Weboldalán található formanyomtatvány mintájával elállhat a szerződéstől (de ez nem kötelessége), ebben az esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolja a Fogyasztó felé annak elfogadását.

5. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási nyilatkozatot a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

6. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől olyan esetekben, amikor jogszabály így rendelkezik, például olyan termékértékesítési szerződés esetén, amelyet kérésére vagy személyére módosítottak.

7. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó az áruval együtt térítésmentesen bónuszt vagy ajándékot bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, úgy a Fogyasztó és a Vevő között a vonatkozó ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a Fogyasztó eláll a vásárlástól. Az adott ajándék vagy ingyenes bónusz kapcsán az árura vonatkozó szerződés megkötése esetén a vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Fogyasztó köteles az adásvételi szerződésből származó áruval együtt az Eladónak átadott ajándékot vagy egyéb ingyenes bónuszt visszaküldeni.

VIII. A VISSZAVONÁS KÖVETKEZMÉNYEI

1. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozattól számított 14 napon belül visszaküldi neki a Fogyasztótól beérkezett valamennyi fizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve felmerülő többletköltségek esetén. Ennek eredményeként a Fogyasztó által választott szállítási mód, amely eltér az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól). Az Eladó minden fizetést elektronikus átutalással visszautal a Fogyasztó számlájára, amelyről Fogyasztó értesíti őt. A Fogyasztót semmilyen esetben sem terheli többletköltség. Az Eladó csak a visszaküldött áru átvételekor vagy a Fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, amelyik előbb bekövetkezik.

2. A fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14 nap lejárta előtt visszaküldi az árut az Eladónak.

3. A fogyasztó viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket.

4.  A fogyasztó felel az áru értékében bekövetkezett minden olyan csökkenésért, amely abból ered, hogy az árut olyan módon kezelték, mint amilyen nem az áru természetének és jellemzőinek – beleértve a működésüket is – megismeréséhez szükséges.

5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítéséhez való jogát egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítéséhez való jogához.

6. Az Eladó felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a fent említett szerződéstől való elállási joga nem értelmezhető úgy, hogy az árut ingyenesen kölcsönözheti és 14 napon belül visszaküldheti. A fogyasztó csak olyan módon jogosult az áruról rendelkezni, amely az áru természetének, tulajdonságainak és működésének megismeréséhez szükséges. Ha a Fogyasztó az árut az előző mondattal ellentétes módon kezeli, aminek következtében a visszaküldött áru megsérül, elkopott, elhasználódott, a Fogyasztó felelős a visszaküldött áru értékének csökkentéséért, és az Eladó beszámíthatja a felmerült kártérítési igényét a Fogyasztónak a vételár visszatérítéséhez való joga ellen. Ilyen esetben az Eladó jogosult az így keletkezett kárral csökkentett vételárat a Fogyasztóval visszatéríttetni.

IX. AZ ELADÓ SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁSI JOGA

1. Az eladó a Ptk. 2001. §-a alapján jogosult a szerződéstől vagy annak egy részétől elállni abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy a Vevő által megrendelt áru szállítójának ára jelentősen megváltozott. Ilyen helyzet esetén az Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében. Amennyiben a Vevő a megrendelt áru vételárának egy részét vagy egészét már kifizette, úgy ez az összeg visszautalásra kerül a bankszámlájára, melyről a Vevő értesíti az Eladót.

2. Az eladó a 2001. §-a alapján bármikor jogosult a Vállalkozóval kötött szerződéstől indoklás nélkül elállni mindaddig, amíg az Árut a Vállalkozó át nem veszi, amely esetben az Eladó a vételárat a Vállalkozónak indokolatlan késedelem nélkül visszaküldi arra a bankszámlára, amelyről a vételárat fizették.

3. Azokban az esetekben, amikor a vevő az 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 1829. §. 1. §-a alapján az adásvételi szerződéstől elállási joggal él, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg az árut a vevő át nem veszi. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaküldi a vevőnek a vevő által megadott számlára. Az eladó jogosult a szerződéstől vagy annak egy részétől is elállni, ha a törvény így rendelkezik.

X. A HIBA BEKÖVETKEZTÉBŐL SZÁRMAZÓ JOG

1. Az Eladó és a Vevő hibás teljesítésből eredő vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, így különösen az 1914-1925., a 2099-2117., valamint a 2161-2174 érvényes.

2. Az eladó a biztosítja a Polgári Törvénykönyv 2161. §-a szerint a megfelelőséget a Fogyasztónak, hogy az általa megrendelt árunak hibája nincs, különösen, hogy az áru Fogyasztó általi átvételekor az áru a felek által megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik, és ha nincs megállapodás, akkor a Ptk. szerint rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a Vevő az áru jellege és az általa végzett reklámok alapján elvárt, az áru alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó állítja, vagy amelyre az áru általában ezt a típust használják, az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy teljesítményének, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg, az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van és megfelel a jogszabályi követelményeknek.

3. A 2161. § 2. bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben, ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy kell tekinteni, hogy az áru az átvétel időpontjában hibás volt.

4. A 2165. bekezdés 1. §-a alapján a Vevő - Fogyasztó a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy (24) hónapon belül jogosult gyakorolni, és ez nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített termékekre, ahol alacsonyabb volt az ár, a tétel rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódása miatt, használt termék esetén az átvételkor fennálló használati vagy elhasználódási fokának megfelelő hibáért a Fogyasztó felel, ha ez a dolog természetéből következik.

5. Vevő - A Vállalkozó jogosult a fogyasztási cikken fellépő hibából eredő jogát gyakorolni az átvételtől számított tizenkét (12) hónapon belül, vagy az Eladó/ a Szállító és/vagy a vásárolt áru gyártója által meghatározott időn belül, míg ez nem vonatkozik az alacsonyabb áron eladott dologra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, a dolog rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódására, használt dolog használati vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibára, amely a dolog Vevő általi átvételekor jelen volt, ha az a dolog természetéből következik.

6. 2169. §-át kell alkalmazni, hogy ha az ügy nem rendelkezik a Ptk. 2161. §-a alapján leírt tulajdonságokkal. Fogyasztó új, hibátlan termék átadását is kérheti, kivéve, ha ez a hiba jellegéből adódóan ésszerűtlen, de ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a Fogyasztó csak cserealkatrészt kérhet; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba elhárítása indokolatlan késedelem nélkül lehetséges, a Fogyasztónak joga van a hibát ingyenesen kijavítani. A Fogyasztónak joga van javítható hiba esetén is új terméket szállítani, vagy alkatrészt kicserélni, ha a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Ebben az esetben a Fogyasztót is megilleti a szerződéstől való elállás joga. Ha a Fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új termék hibamentes átadásra, alkatrész cseréjére, vagy a termék kijavítására vonatkozó jogával, ésszerű árengedményt kérhet. A fogyasztónak joga van az ésszerű árengedményre akkor is, ha az Eladó nem tud új terméket hibátlanul kiszállítani, azt kicserélni vagy kijavítani, továbbá ha az eladó ésszerű határidőn belül nem intézkedik a jogorvoslatról, vagy a jogorvoslatról nem gondoskodik, a fogyasztónak nehézséget okoz.

7. A A Polgári Törvénykönyv 2170. §-a irányadó, abban hogy nem illetik meg a Fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogok, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a hibát a Fogyasztó maga okozta, azaz főként az áru szakszerűtlen kezelésével okozta a Fogyasztó. A Fogyasztó köteles a leszállított árut a használati utasítás szerint használni és karbantartani, amelyet az Eladó az áruval együtt részére szállított.

8. A Polgári Törvénykönyv 2172. §-a alapján a hibából eredő jogok az Eladót illetik meg, a következő címen: AUREN s.r.o., Sládkovičova 18, 93301 Levice, Szlovákia. Az Eladó köteles a Fogyasztónak írásbeli visszaigazolást küldeni arról, hogy a panasz tartalmát mikor és a Fogyasztó milyen panaszkezelési módot kéri.

9. Az Eladó a Fogyasztó reklamációjáról haladéktalanul, az áru típusának megfelelő határidőn belül dönt, amely a hiba szakszerű megítéléséhez szükséges. A reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül meg kell oldani, kivéve, ha az Eladó és a Fogyasztó ennél hosszabb határidőben állapodik meg. Az Eladó köteles a Fogyasztó részére a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról visszaigazolást adni, ideértve a kijavítás és annak időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását.

10. Garancia az áru minőségére A Polgári Törvénykönyv 2113. §-a szerint az áru gyártója által az áru minőségére vállalt garanciától függően a Vevő rendelkezésére áll. Ha az áru használatának időtartama az értékesített árun, annak csomagolásán, az áruhoz mellékelt használati utasításban vagy egyéb jogszabályok szerint fel van tüntetve, az áru minőségi garanciájára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Eladó az Eladóhoz intézett telefonos vagy e-mailes megkeresése alapján is tájékoztatást ad a Vevőnek az adott típusú áru minőségére vonatkozó garanciáról.

11. A Ptk. 2113. § alapján Az eladó vállalja, hogy az áru meghatározott ideig a rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, vagy megőrzi szokásos tulajdonságait. A jótállási időnek vagy a termék szavatossági idejének feltüntetése a csomagoláson vagy a reklámban szintén ilyen hatásokkal jár. A garanciát az ügy egy-egy részére is lehet vállalni. A jótállási idő az áru Vevőhöz történő átadásától számít; ha az árut a szerződés alapján adták fel, az attól az időponttól kezdődik, amikor az áru megérkezik a rendeltetési helyére. A Vevőt nem illeti meg a jótállás, ha a hiba külső eseményt okozott, miután az áru sérülésének veszélye átszállt a Vevőre.

XI. SZEMÉLYES ADATOK

1. Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség áll fenn a 95/46/EK (Általános Adatvédelmi Szabályzat) a továbbiakban: GDPR rendelet) a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, valamint az adásvételi szerződés megkötése céljából történő kezelésével, valamint a Eladó közkötelezettségeinek teljesítése céljából.

2. Az egyben természetes személy vásárló a 4. pont szerinti személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. törvény a) pontja szerint. A személyes adatok kezeléséről, valamint egyes törvények módosításáról szóló 110/2019. számú törvény (a továbbiakban: Személyes adatok kezeléséről szóló törvény) az Adatkezelő által módosított minden személyes adatot (továbbiakban) "személyes adat")), különösen a keresztnevek, vezetéknevek, telefonszámok, e-mail címek, azonosító számok, adóazonosító jelek és adott esetben egyéb adatok, pl. születési dátum.

3. A Vásárló, aki egyben természetes személy, hozzájárul személyes adatainak az előző bekezdés szerinti kezeléséhez az e-shopon belüli Vásárlói felhasználói fiók létrehozása és fenntartása, valamint a Vevő és az Adminisztrátor közötti szerződések megkötése és teljesítése céljából, szolgáltatásainak javításához, bővítéséhez (különösen az e-shop működésének általános javításához, funkcionalitások bővítése stb.), valamint ha a Vevő nem választ más lehetőséget, akkor az üzlet vagy szolgáltatások kínálatához is ( üzleti közlemények és hírlevél küldése).

4. A vevő a 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul törvény betartásához. Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. (Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) módosítása szerint az Eladó által a Vevő e-mail címére vagy telefonszámára küldött üzleti értesítésekkel kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége van a vásárlóval szemben. A GDPR rendelet 13. §-a szerinti Vevő személyes adatainak kereskedelmi értesítések küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos előírásait az Eladó külön dokumentumon keresztül végzi.

5. A vevő vállalja, hogy az ún cookie-kat helyezzenek a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon a vásárlás lehetséges és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei szerint ún. cookie-kat helyez el a Vevő számítógépén, a Vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

6. A vevő tudomásul veszi továbbá, hogy:

7. ha más lehetőséget nem választ, személyes adatait az Adatkezelő üzlet felajánlása, adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából is kezelheti;

8. érzékeny adatait nem a személyes adatok kezeléséről szóló törvény szerint kezeljük;

9. személyes adatait önkéntesen és határozatlan ideig adja meg;

10. Az Adatkezelő jogosult személyes adatait teljes egészében kezelni mindaddig, amíg a Vevő nem kéri azok eltávolítását;

11. a Vevő a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban vagy e-mail címéről bármikor visszavonhatja;

12. személyes adatait az Adatkezelő manuálisan és automatikusan dolgozza fel munkatársain keresztül, valamint a továbbiakban írásbeli szerződés alapján az Adatkezelő által felhatalmazott adatfeldolgozókon keresztül, akik ilyen szerződés alapján kötelesek a Vevő személyes adatait legalább ugyanolyan mértékben megvédeni, mint az Adminisztrátor;

13. a fentiek kivételével sem az Adminisztrátor, sem az adatfeldolgozó nem adja ki a Vevő személyes adatait más harmadik félnek, kivéve azokat a személyeket, akik az e-shop működésében adminisztratív, számviteli és technikai támogatást nyújtanak;

14. az Adminisztrátor vagy adatfeldolgozó alkalmazottai, egyéb természetes személyek, akik a Vevő személyes adatait az adminisztrátorral vagy adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján kezelik, valamint egyéb olyan személyek, akik az ügyintézővel vagy adatfeldolgozóval személyes adatokkal kapcsolatba kerülnek a körben törvényben meghatározott jogai és kötelezettségei alapján kötelesek megőrizni a személyes adatok bizalmas kezelését és a biztonsági intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a Vevő személyes adatainak biztonságát, és ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszony vagy az erre vonatkozó munkavégzés megszűnése után is fennáll;

15. jogosult a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban, így különösen jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, és az Adatkezelő köteles ezt a tájékoztatást a Vevőnek indokolatlan késleltetés nélkül megadni. A tájékoztatás tartalmát a személyes adatok kezeléséről szóló törvény rendelkezései határozzák meg. Az ügyintéző jogosult a tájékoztatásért megfelelő, a tájékoztatáshoz szükséges költségeket meg nem haladó díjat követelni. Az Adminisztrátor azon kötelezettségét, hogy ezen információknak a Vevő részére megadja, az adatfeldolgozó teljesítheti;

16. abban az esetben, ha a Vevő úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatainak kezelését az érintett magán- és magánéletének védelmébe ütköző vagy a személyes adatok védelméről szóló törvénybe ütköző módon végzi, különösen, ha személyes adatai az adatkezelés céljára tekintettel pontatlanok, a Vevő magyarázatot kérhet az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól, és/vagy kérheti az Eladótól vagy az adatfeldolgozótól a helyzet megszüntetését, különösen kérheti a zárolást, javítást, kiegészíteni vagy megsemmisíteni személyes adatait. Ha a Vevő ilyen kérését indokoltnak ismerik el, az Adminisztrátor vagy az adatfeldolgozó a hibás állapotot haladéktalanul megszünteti;

17. Az Adatkezelő kötelezettségének eleget tett, és a Vásárlók személyes adatainak feldolgozására irányuló szándékát a Személyes Adatvédelmi Hivatalnak bejelentette;

18. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a Vevő személyes adataihoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférést, azok megváltozását, megsemmisülését vagy elvesztését, jogosulatlan továbbítását, egyéb jogosulatlan kezelésüket, valamint a személyes adatokkal való egyéb visszaélést. Ez a kötelezettség a személyes adatok kezelésének befejezését követően is fennáll.

XII. LICENCFELTÉTELEK, SZELLEMI TULAJDONJOGOK

1. Az e-shop jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti át nem ruházható személyes jogán kívül a Vevő nem szerez szellemi tulajdonjogot az Eladó szellemi tulajdonjogaira, illetve mások szellemi tulajdonjogaira azáltal, hogy az e-shopban, vagy az Eladóval adásvételi szerződést köt.

2. A Vevők nem jogosultak származékos alkotások készítésére a Weboldal alapján.

XIII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésében is a Szerződő Felek között kialakuló gyakorlat az irányadó, de önmagában még az ilyen gyakorlat sem alkalmas a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegének (feltételeinek) megváltoztatására.

2. Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Eladó által nyújtott értékesítéssel és szolgáltatással kapcsolatos bármely további feltételt időről időre megváltoztatni, például a vonatkozó jogszabályok változása, fejlesztése vagy a Szolgáltatások egyéb változása miatt. Az Eladó különösen jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, ha a változtatás szükségessége annak az országnak a jogszabályaiból következik, amelyben az Eladó részére történő értékesítés és szolgáltatásnyújtás történik.

3. A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek változását követően az e-shop további használatával, valamint a megrendelés elküldésével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek módosított szövegét, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulásának módosított szövegét. személyes adatokról.

4. Az eladó vállalja, hogy a feltételek változásáról a honlapján jelentést tesz közzé. A változtatások visszamenőleges hatállyal nem lépnek életbe, és legkorábban a közzétételt követő 8 napon belül lépnek hatályba. Egy adott Szolgáltatás új funkcióival kapcsolatos vagy jogi okokból végrehajtott változtatások azonban azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a Vevő a megváltozott feltételekkel nem ért egyet, köteles abbahagyni az e-shop használatát.

5. A Vevő vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételek szövegét rendszeresen ellenőrzi.

XIV. SZÁLLÍTÁS

1. Az Eladó szállítási címe a küldemény feladásának napján a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének címe.

2. Az Eladónak küldött bármely küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, amikor azt az Eladó átvette. Ha az Eladó a küldeményt a kézbesítési címén nem veszi át, a küldemény a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezésétől számított tizedik napon minősül kézbesítettnek, függetlenül a küldemény kézbesítésének elmaradásának okától (azaz a küldemény kézbesítettnek minősül). akkor is, ha a címzett elköltözött stb.).

3. A Vevő szállítási címe a Vevő által a regisztráció során megadott cím, ill. felhasználói fiókja létrehozásakor, vagy árurendelésen belül, megadott más cím, amelyről a Vevő utólag értesíti az Eladót, vagy megadja felhasználói fiókja beállításaiban.

4. A Vevőnek küldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, amikor azt a Vevő átvette. Ha a Vevő a küldeményt a szállítási címén nem veszi át, a küldemény a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezésétől számított tizedik napon kézbesítettnek minősül, függetlenül a küldemény kézbesítésének elmaradásának okától (azaz a küldemény kézbesítettnek minősül). akkor is, ha a címzett elköltözött stb.).

5. A fenti módok nem zárják ki a küldemények jogszabályban engedélyezett egyéb módon történő kézbesítését, azaz pl. csomagponton keresztül.

XV. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

1. Az e-shop használatának és/vagy az adásvételi szerződések távközlési eszközzel történő megkötésének jelen feltételeire a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. A kollíziós szabályokat nem alkalmazzák, de ha alkalmazásuk szükséges, akkor azokat olyan értelemben alkalmazzák, amely lehetővé teszi a szlovák jog minél szélesebb körű alkalmazását (használatát).

2. A Vásárlók az e-shop használatával és/vagy adásvételi szerződés megkötésével hozzájárulnak a fenti jogválasztáshoz, amennyiben azt érvényesen meg tudják adni. Ekkor az eladó is beleegyezik egy ilyen választásba.

XVI. KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az eladó nem számít fel semmilyen költséget a távközléssel kapcsolatban.

2. A fogyasztó jogosult esetleges panaszával közvetlenül az Eladóhoz fordulni.

3. A Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava, internetcím: https://www.soi.sk/, felelős a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért. az adásvételi szerződést. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.

4. A Szlovák Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava, internetcím: https://www.soi.sk/ kapcsolattartó pont a 182/2011/EU rendelet értelmében. az Európai Parlament és a Tanács. A fogyasztói jogviták online rendezéséről és a 2013. május 21-i 524/2013. 2006/2004 és a 2009/22/EK irányelv (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).

5. Az Eladót a Fogyasztóval kapcsolatban semmilyen magatartási kódex nem köti a Ptk. 1826. § 1 bekezdés e) pontja alapján.

6. Minden egyéb információ és tény, amelyről az Eladó köteles a Fogyasztót a Kbt. 1811. §. 2. és 1820. § 1.bekezdése alapján értesíteni, és amelyek nem egyértelműek a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseiből, a Fogyasztó egyedi Megrendeléséből erednek.

7. Ha a Vevő másként nem dönt, a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó üzleti értesítéseket küldjön a Vevő elektronikus címére.

7. A vevő vállalja, hogy az ún cookie-kat helyezzenek a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon a vásárlás lehetséges és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei szerint ún. cookie-kat helyez el a Vevő számítógépén, a Vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

8. Minden szerződéses kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ha a Vevő Fogyasztó, az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Ptk. 634/1992 Coll. módosított fogyasztóvédelemről vonatkozik. Ha a Vevő Vállalkozó, az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Ptk érvényes.

9. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a 1. sz. 634/1992 Coll. módosított fogyasztóvédelemről szerint.

9. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó Weboldalán való közzétételük napján lépnek hatályba, és értelemszerűen az ezen a napon és azt követően leadott összes megrendelésre vonatkoznak. Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének napján a korábbi Általános Szerződési Feltételek hatályát veszti, azonban ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi szövege szerint megkötött adásvételi szerződéseket. Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, azonban ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján korábban megkötött adásvételi szerződéseket. Az Általános Szerződési Feltételek új változata az Eladó Weboldalán jelenik meg.

10. Jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződésben a Vevővel kötött különleges megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben, amelyek azokkal ellentétesek lennének.

11. Az Eladó Weboldalán elhelyezett árukkal kapcsolatos minden információ tájékoztató jellegű, azokból jogkövetkezmény nem vezethető le.

A Fogyasztói jogok gyakorlásának elérhetőségei:

Email: webaruhaz@auren.hu
Tel.: +36 703 360 400

1. Az Általános Szerződési Feltételek nem ruháznak jogokat harmadik felekre.

2. Ha a Vevő és az e-shop felhasználója megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és az Eladó erre a jogsértésre nem reagál, ez nem jelenti azt, hogy az Eladó lemond minden őt megillető jogáról (például a folytatás jogáról, jogainak gyakorlásához vezető jövőbeni perben).

3. Ha kiderül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése nem érvényesíthető, ez a tény semmilyen más rendelkezést nem érint.

4 Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő bármely kötelezettség, amely nem képezi annak lényeges elemét, részben vagy egészben végrehajthatatlan, vagy azzá válik, a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseitől teljes mértékben elválasztható, és az érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nincs hatással a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb kötelezettségek érvényességére és érvényesíthetőségére. Ha az érvénytelenségi ok csak a per más tartalmától elválasztható részére vonatkozik, csak az a része érvénytelen, ha feltételezhető, hogy a per az érvénytelen rész nélkül is lezajlott volna, ha a fél elismeri a időbeli érvénytelenségét.

5. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, úgy az Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában nem jogosult a webáruház további használatára.

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó javaslata esetén mindaddig, amíg azt az Eladó kifejezetten írásban nem fogadja el, vagy a Felek között más megállapodás nem jön létre, jogosult az e-shop használatára. és a jelen változatlan Általános Szerződési Feltételek szerint adásvételi szerződéseket köt az Eladóval.

7. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt jogok és kötelezettségek a Vásárló e-shop használatának megszűnése után is érvényben maradnak.

8. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Weboldalon közzétett valamennyi nyelvi változatban megköthető. Jelen Általános Szerződési Feltételek több nyelvi változata közötti ütközés esetén azok szlovák szövege az irányadó.

9. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződéses kötbér-igényeket a teljes kártérítési igény nem érinti.